EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Pedagogisch klimaat

Afgelopen schooljaren is het team van SO De Optimist geschoold in het werken met Leefstijl. Leefstijl is een programma, dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat om vaardigheden als: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.

SO De Optimist is vanaf dit schooljaar bezig om een KiVa-school te worden. KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten. KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en monitoring.

Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (steungroep aanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het probleem op te lossen. Op Nederlandse KiVa-scholen is het pesten sterker afgenomen dan op controlescholen.