EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
De school

SO De Optimist is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een gedragsproblematiek. De leerlingen volgen onderwijs dat is afgestemd op hun individuele onderwijsbehoefte. Ze hebben een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin staat beschreven wat het uitstroomperspectief is en welke leerroute de leerling gaat volgen om dit doel te bereiken.

SO De Optimist bestaat op dit moment uit 5 groepen waarin les wordt gegeven aan de leerjaren 2 t/m 8, de groepen bestaan uit gemiddeld 15 leerlingen. 

Ontstaan van De Optimist  

In het voorjaar van 2006 is door de samenwerkende besturen van de OCIJ, de Stichting School voor Langdurig Zieke Kinderen Flevoland en de gemeente Noordoostpolder het initiatief genomen tot de start van een nevenvestiging van De Rede en de Dokter Herman Bekiusschool, beide scholen voor cluster 4 onderwijs. De nevenvestiging is toen gehuisvest in Emmeloord onder de naam De Optimist. In september 2006 is De Optimist van start gegaan met 2 SO groepen en 2 VSO groepen. In januari 2008 is De Optimist een zelfstandige school geworden onder de nieuwe stichting Eduvier onderwijsgroep. Vanwege de groei die De Optimist destijds doormaakte is besloten om De Optimist te splitsen, vanaf oktober 2013 zijn de SO en VSO 2 aparte scholen geworden. VSO De Optimist is gehuisvest op de Hoefbladstaat 1b in Emmeloord. SO De Optimist is gehuisvest op de Jonkheer Opperdoes van Alewijnstraat 4 in Emmeloord.