EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Verlof

Ziek
Het kan gebeuren dat uw zoon / dochter ziek is terwijl deze wel naar school toe zou moeten. Wanneer uw kind ziek is, hoeft hij of zij niet naar school toe. Wanneer uw kind kind vaak ziek wordt gemeld, zal de school een gesprek met u aanvragen, of eventueel een onderzoek laten instellen.
Ziekmeldingen graag tussen 8.00 en 8.30 uur doorgeven aan school via nummer 0527-611381.

Godsdienst of levensovertuiging
Er is een aantal religieuze feestdagen (bijv. het Suikerfeest, Biddag) waarvoor verlof kan worden verleend. Het gaat hierbij om de godsdienstige verplichting en niet om het feest op zich. De duur van het verlof is maximaal 1 dag per gebeurtenis.
Dit verlof kunt u aanvragen bij de afdelingsleiders via nummer 0527-611381.

Gewichtige omstandigheden
U kunt voor gewichtige omstandigheden verlof aanvragen voor uw kind. Het gaat om omstandigheden die buiten uw wil zijn gelegen, voorbeelden hiervan zijn een huwelijk, verhuizing, ernstige zieke familieleden, of een begrafenis.
Dit verlof kunt u aanvragen bij de afdelingsleider via nummer 0527-611381.

Vakantieverlof
De schoolleiding mag per kind één keer per schooljaar extra vakantieverlof verlenen voor maximaal 10 dagen. Deze regeling is alleen bedoeld voor kinderen van ouders met een beroep waarbij het onmogelijk is binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan. Ouders moeten dit 8 weken van te voren hebben aangevraagd en aangetoond, bijvoorbeeld door middel van een verklaring van de werkgever.
Extra verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar. De wet wil voorkomen dat leerlingen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. Extra verlof dient altijd te worden aangevraagd bij de schoolleiding. Als u voor uw kind meer dan 10 extra verlofdagen per jaar aanvraagt, beslist de leerlingplichtambtenaar van uw gemeente.