EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
MR / GMR

Medezeggenschap op De Optimist

Elke school in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR kunnen ouders en leerkrachten meepraten over de inhoud en organisatie van het onderwijs op school. Als het om belangrijke zaken gaat, overlegt de directie altijd eerst met de MR.  Zo komen we tot  standpunten, waarin iedereen zich kan vinden. We willen tenslotte allemaal hetzelfde: optimaal onderwijs voor onze kinderen.

Eén MR

SO De Optimist in Emmeloord en de Herman Bekiusschool in Lelystad hebben één gezamenlijke MR. Zaken die beide scholen aangaan worden in deze MR besproken.

De deelraad van De Optimist

Zaken die alleen SO De Optimist aangaan, worden in een zogenaamde deelraad behandeld. Hierin zitten twee personeelsleden en twee ouders van SO De Optimist. Gemiddeld vier keer per jaar vergaderen zij samen met de deelraad van de Herman Bekiusschool als gezamenlijke MR.

De GMR

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn alle scholen van Stichting Eduvier vertegenwoordigd. Hier worden bovenschoolse zaken besproken. Op dit moment vertegenwoordigt Karin Böning, leerkracht bij de Herman Bekiusschool, zowel haar eigen school als De Optimist in de GMR.

Even voorstellen: de MR (deelraad) van De Optimist:

 •  Kim Heerschop (leerkracht / voorzitter)
 •  Wies Eeckelaert (leerkracht / secretaris)
 •  Friso Jongejan (ouder / algemeen lid)
 •  Johannes Baarssen (ouder / penningmeester).

  Vier manieren om betrokken te zijn als ouder

 1. Weet wat er besproken is.
  De MR schrijft regelmatig in de Flessenpost over wat er de afgelopen periode in de MR besproken is.
  Bovendien wordt van elke MR-vergadering een verslag gemaakt. De MR-map met verslagen ligt ter inzage op De Optimist.
 2. Breng een onderwerp in.
  Vóór in de MR-map zit een vergaderrooster. Wilt u een onderwerp inbrengen, dan moet dat twee weken voor de vergaderdatum binnen zijn. U kunt uw onderwerp mailen naar w.eeckelaert@eduvier.nl. 
   
 3. Laat ons weten wat u bezighoudt
  Om onze taken goed uit te kunnen voeren, hebben we de ouders nodig. Zij kunnen ons vertellen wat er goed gaat op school en wat kan worden verbeterd. Daarom zijn we blij met alle feedback, vragen, opmerkingen en ideeën van uw kant.
  U kunt de MR altijd mailen of één van de leden aanspreken. Vanzelfsprekend hebben alle MR-leden een geheimhoudingsplicht. Er zal dus nooit informatie met anderen worden besproken zonder uw toestemming.
 4. Word lid van de MR
  Ouders zitten in principe voor drie jaar in de MR. Wanneer de termijn voor een ouder afloopt, kunt u deze plek opvullen en meepraten over het schoolbeleid. Als er meerdere kandidaten zijn, worden er tijdens de algemene ouderavond verkiezingen gehouden.