EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Inhoud onderwijs

Voor elke leerling wordt elk jaar een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In dit plan is vastgelegd wat het uitstroomperspectief van de leerling is en welke leerroute hij of zij gaat volgen om dit doel te bereiken. Aan de hand van het OPP volgt de school de ontwikkeling van de leerling en meet zijn of haar voortgang. Om een optimaal resultaat te behalen is een goede samenwerking tussen ouders, de leerling en school een voorwaarde. Tijdens de ontwikkelingsperspectiefbespreking wordt het OPP dan ook met u besproken, eventueel bijgesteld en door u (en leerlingen van 12 jaar en ouder) ondertekend. 

De Optimist heeft ervoor gekozen om 3 onderwijsarrangementen uit te werken:

  • VMBO-theoretische leerweg (TL/HAVO)
  • VMBO-kaderberoepsgericht (KB)
  • VMBO-basisberoepsgericht (BB)

Voor elk uitstroomarrangement is bepaald welk eindniveau een leerling per leerjaar moet bereiken, wil hij / zij in leerjaar 8 klaar zijn om naar het vervolgonderwijs te gaan:

  • Een leerling die het uitstroomniveau VMBO-TL / HAVO volgt, moet in leerjaar 8 alle lesstof van groep 1 t/m 8 beheersen.
  • Een leerling die het uitstroomniveau VMBO-KB volgt, moet in leerjaar 8 alle lesstof van groep 1 t/m midden groep 7 beheersen.
  • Een leerling die het uitstroomniveau VMBO-BB volgt, moet in leerjaar 8 alle lesstof van groep 1 t/m midden groep 6 beheersen.

In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staan de einddoelen en de tussendoelen vermeld voor de vakken taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. Aan de hand hiervan kunt u zien welk niveau uw zoon of dochter per leerjaar moet bereiken om op het gestelde uitstroomniveau te blijven.