EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Aanmelden en inschrijven

Om toegelaten te worden tot SO De Optimist heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband in zijn of haar woonplaats nodig.

Passend onderwijs

Met ingang van 1 augustus 2014 krijgen alle scholen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen er voor zorgen dat elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een passende onderwijsplek krijgt. Om dit te bereiken werken scholen voor regulier en speciaal onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. Elk samenwerkingsverband realiseert een dekkend aanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband waar SO De Optimist in participeert is PO NOP / Urk.

Aanmelden

Ouders kunnen hun kind direct aanmelden bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, of een reguliere school kan uw kind doorverwijzen. De school waar u uw kind aanmeldt, kijkt in overleg met u en het samenwerkingsverband of de leerling inderdaad het beste op zijn plek is op de gekozen school. Als de school het kind niet de juiste ondersteuning kan bieden, zoekt ze in overleg met ouders een betere plek. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat de leerling het beste op zijn plek is op de school voor speciaal onderwijs, verstrekt ze daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.passendonderwijsnu.nl